Jak przetłumaczyć umowę

W przypadku międzynarodowych transakcji biznesowych, trzeba brać pod uwagę bardzo dużo czynników. Nie chodzi tutaj tylko o czystą ekonomiczną kalkulację oraz znajomość zagranicznego rynku. W grę wchodzi wiele kwestii prawnych, które winny być odpowiednio zastosowane w transakcjach międzynarodowych. Rodzi to wiele problemów. Jakkolwiek polskie przepisy starają się najpełniej regulować pewne zagadnienia, nie zawsze będą one wystarczające. W grę wejdzie wtedy prawo prywatne międzynarodowe regulujące kolizyjne reguły prawa. Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku konstrukcji umów i innych aktów związanych z zawieranymi transakcjami. Warto wspomnieć jednak, że prawnik pomoże nam w konstrukcji umowy i ewentualnych jej negocjacjach (oraz oczywiście zalegalizowaniu wszystkiego przed sądem rejestrowym w wypadkach wskazanych w ustawie), ale nie w sporządzeniu tekstu na potrzeby zagranicznego kontrahenta. Tutaj przyda się biuro tłumaczeń.

Profesjonalne usługi w zakresie tłumaczenia umów

Tłumaczenia umów (więcej: https://www.kolodziej-albion.com.pl/tlumaczenia/umowy) są usługą, która coraz częściej znajduje się w ofercie biur tłumaczeń. Tłumacz ma tutaj bardzo ważne zadanie- powinien sporządzić dokument w sposób zrozumiały i jak najlepiej oddający wolę stron (co stanowi dyrektywę wykładni postanowień umowy, więc jest to aspekt bardzo ważny). Musi więc nie tylko znać kontekst, ale także doskonale operować językiem prawnym oraz ekonomicznym.

W dzisiejszych warunkach tłumaczenia umów dokonywane są na bardzo dużą ilość języków. W większych miastach bez problemu znajdzie się specjalistów, którzy podejmą się tego zadania. Trzeba mieć na względzie, że najlepiej z zadania wywiążą się biura tłumaczeń, które na co dzień świadczą takie usługi przedsiębiorcom. Na szczęście w większych miastach znalezienie takiego biura nie stanowi żadnego problemu. Wybierając doświadczonych tłumaczy, ma się pewność, że umowa będzie odpowiadała woli stron i będzie dla drugiej, zagranicznej strony w pełni zrozumiała.

Biznes freepik - pl.freepik.com